Spotrebiteľská nálada

v časoch koronavírusu
maska


Pravidelný mesačný marketingový výskum agentúr MNFORCE a Datamar International v Bratislave a v Moravskosliezskom kraji

  • Pravidelné monitorovanie podielu domácností, ktoré znižujú svoje výdavky
  • Porovnanie výdavkov za rôzne produktové kategórie
  • Popis špecifických výsledkov demografických skupín
  • Prehľad ekonomickej situácie domácností
  • Reprezentatívna vzorka
  • 300 respondentov
  • CAWI
  • marec 2020 - júl 2021

Náhľad na výstupy z júla 2021

Podiel domácností, ktoré znižujú svoje ceľkové výdavky

Skutočné výdavky za minulý mesiac a očakávané výdavky


Zníženie výdavkov za potraviny
Zníženie výdavkov za tovar dlhodobej spotreby
Zníženie výdavkov za reštaurácie a kaviarne

Ako sa dostanete k výslednej štúdii

Štúdiu s aktuálnymi dátovými výstupmi vrátane všetkých nasledujúcich fáz spracovania Vám vo formáte PDF zašleme na Vašu emailovú adresu. Budeme radi, ak zadáte aj Vaše ďalšie údaje, ktoré uľahčia našu ďalšiu budúcu komunikáciu. Tieto údaje spracovávame prísne podľa pravidiel GDPR, nezverejňujeme ich žiadnej ďalšej strane a po ukončení tohto prieskumu ich vymažeme. Ak si želáte ukončiť komunikáciu, môžete tak urobiť zaslaním mailu na adresu info@nalada2020.eu. Ďakujeme.


Datamar logo


Spoločnosť Datamar ako výskumná a poradenská agentúra v oblasti marketingu vznikla v roku 1991. Od roku 1996 je spoločnosť Datamar členom ESOMAR. Spoločnosť realizuje marketingové výskumy a analýzy, poskytuje poradenstvo v oblasti marketingu a market intelligence, zameriava sa aj na oblasť vzdelávania. Zameriava sa predovšetkým na oblasti utility, B2B a rýchloobrátkový trh. Svoje pobočky má v súčasnosti v Českej republike, na slovenských a v Poľsku.

MN Force logo


Od roku 2011 ponúkame realizáciu prieskumov trhu na online paneloch vyznačujúcich sa vynikajúcou kvalitou, hlbokou profiláciou a vysokou mierou odozvy zo strany panelistov. Na základe týchto charakteristík sú naše online panely vhodné pre všetky typy prieskumov a stávajú sa prvou voľbou našich klientov. Ako člen združenia ESOMAR sme vybudovali a spravujeme panely v súlade s prísnymi štandardami ESOMAR kvality.


Copyright © 2020 · Všetky práva vyhradené ·